Het aantal bezitters van verschillende mobiele apparaten is in de tweede helft van dit jaar gelijk gebleven met de aantallen van dit voorjaar. Daarmee lijkt het erop dat de rek uit de groei van mobiele devices in Nederland is. 

In het onderzoek van GfK Trends werd niet alleen gekeken naar het aantal mensen dat een smartphone bezit, maar ook naar de groei van bijvoorbeeld de tabletmarkt en de groei van het aantal aangeschafte Smart TV’s.

Smartphones
Ook het aantal Nederlanders dat een smartphone bezit, blijft gelijk. Acht op de tien Nederlanders bezit een smartphone. Ook in leeftijdsgroepen verandert er weinig. Ouderen bezitten het minst vaak een smartphone. Bijna alle jongeren (93 procent) tussen de 13 en 17 jaar hebben een smartphone, tegen 55 procent van de ouderen.

Ad Blocker

Ad Blocker
Daarnaast zijn advertenties niet geliefd bij mobiele gebruikers. Een kwart van de bezitters van digitale apparatuur heeft een Ad Blocker geïnstalleerd op één of meerdere apparaten geïnstalleerd. Gebruikers installeren de software het vaakst op de computer.

Het gebruik van Ad Blockers is nog beperkt op de mobiele telefoon: slechts zeven procent van de gebruikers heeft deze software op de mobiele telefoon geïnstalleerd.

Tablet
65 procent van de Nederlanders (13 jaar een ouder) heeft op dit moment een tablet. In aantallen zijn dat ruim 8,6 miljoen Nederlanders. Dat zijn er net zoveel als in het voorjaar. Dit voorjaar steeg het aantal Nederlanders dat een tablet bezit nog van 61 naar 64 procent. Daarmee lijkt de rek redelijk uit de Nederlanders tabletmarkt.

Smart devices
Opmerkelijk is te zien hoe Smart-devices zich ontwikkelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de Smart TV en de Smart Watch. Driekwart van de bezitters gebruikt de functies die Smart TV aan boord heeft. Dat terwijl het aandeel Nederlanders dat een Smart Watch bezit of wil aanschaffen, maar klein is. Slechts 7 procent van de Nederlanders wil of heeft een Smart Watch, zou blijkt het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media’.

In december 2014 was nog zeventien procent zeker een Smart Watch aan te schaffen. Nu is dat nog maar zeven procent. De interesse in slimme horloges neemt dus af.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *