Met de komst van smartphones is het verkeer er niet veiliger op geworden. Het is al jaren verboden om handheld te bellen. Dit houdt in dat de bestuurder van een voertuig zijn mobiele telefoon niet in handen mag hebben tijdens het autorijden. Maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld fietsers of voetgangers. Al jarenlang zijn appende fietsers een ergernis voor automobilisten en andere verkeersdeelnemers.

Onder meer de ANWB heeft zich het afgelopen jaar ingezet om het appen op de fiets onaantrekkelijker te maken (‘kAPPEN met appen op de fiets’). De Nederlandse overheid doet hetzelfde voor automobilisten met de campagne ‘ONderweg ben ik OFFline’. 

Auto
In de auto is het verboden om de telefoon te bedienen tijdens het besturen van het voertuig. Daarop staat in 2015 een boete van 220 euro. De politie schrijft op haar website dar er veel ongelukken gebeuren door niet handsfree bellen in de auto. Het is gevaarlijk voor de bestuurder en omdat hij zijn aandacht niet bij het verkeer heeft, ook voor de andere weggebruikers. Het verbod geldt ook voor het bedienen van smartwatches. Hoe houdbaar zulke wetgeving is, is de vraag. Het is moeilijker te bewijzen dat iemand zijn smartwatch bediende, omdat het minder opzichtig gebeurt.

Ondanks dat het dus verboden is, zijn nog veel automobilisten zich niet bewust van de gevaren. De overheid begon daarom onlangs een nieuwe campagne: ‘Onderweg ben ik offline’. De vraag is echter of zo’n campagne aan gaat slaan, want de website heeft weinig aantrekkingskracht. De site staat vol met weetjes, maar of dat een bestuurder kan weerhouden van bellen in de auto is natuurlijk maar zeer de vraag. Bovendien moet de bestuurder uit eigen interesse de site bezoeken. Een andere manier om mensen van het bellen in de auto af te houden, kan zijn door de boete nog verder te verhogen.

WhatsApp op de fiets

Appen op de fiets
Zo’n 10 miljoen Nederlanders – driekwart van de bevolking – is in het bezit van een smartphone. Vijf miljoen Nederlanders gebruiken de smartphone als zij onderweg zijn in het verkeer. Daarbij zijn automobilisten en fietsers bij elkaar opgeteld.

In de auto mag het dan strafbaar zijn om de telefoon te bedienen, maar op de fiets geldt er niet zo’n verbod. Verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert begon daarom een actie met een simulatievideo en een spel. Daarmee kunnen jongeren de gevaren van de afleiding meteen zelf ervaren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen gemakkelijker gewoontes afleren als ze er praktijkervaringen mee hebben.

Omroep Brabant voerde een onderzoek uit. Uit dat onderzoek blijkt dat de helft van de Brabantse twintigers wel eens sociale media gebruikt in het verkeer. Het gaat dan vooral om het mailen en het WhatsAppen. In het onderzoek werden zeshonderd mensen gevraagd over hu smartphonegebruik in het verkeer. Verkeerspsychologen stellen dat mensen wel op de hoogte zijn van de gevaren, maar dat ze de risico’s vooral bij anderen zien gebeuren.

Dan rest nog de vraag: waarom is appen op de fiets niet verboden, maar in de auto wel? De reden daarvoor is vrij simpel: zo’n wet is leuk bedacht, maar niet uit te voeren. Daarom voelt de minister van Verkeer niets voor een verbod, maar wel voor gedragsbeïnvloeding aan de hand van bijvoorbeeld campagnes. Het is ook niet bekend hoe effectief een verbod op appen op de fiets is. In landen waar wel zo’n wetgeving is, blijkt dat daar bijna niet op gecontroleerd wordt. In Duitsland geldt zulke wetgeving, maar de Duitse politie geeft al aan dat het erg lastig is om iemand op heterdaad te betrappen.

In zuidelijke Europese landen en in Denemarken geldt een verbod voor bellen op de fiets, maar de regelgeving werd in Scandinavische landen (te weten Zweden) juist verruimd, omdat de wetgeving moeilijk bleek te controleren.

Europese wetgeving
Het is maar de vraag of landen die appen op de fiets niet verboden stellen, zich houden aan het verdrag van Wenen. Die stelt overheden verplicht om wetgeving uit te voeren over het gebruik van alle verkeersdeelnemers, behalve fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer is het bellen met een voertuig in beweging wel verboden. Dat geldt dus ook voor motoren, scooters en brommers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *